Πραγματοποιήθηκε το σεμινάριο για την Μοντεσσοριανή αγωγή στα Ιωάννινα

 

Πραγματοποιήθηκε ξανά το σεμινάριο για την Μοντεσσοριανή αγωγή στα Ιωάννινα από το κέντρο μας. Ευχαριστούμε πολύ για την συμμετοχή όλους σας , όπως και την κ.Ζαφρανα Μαρία & κ. Μαυριδου Μαριάννα και τις παιδαγωγούς του σχολείου Ζαφρανά.
Τέλος ευχαριστούμε για την φιλοξενία το ΙΕΚ Δέλτα Ιωαννίνων.