Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (ΑΕΕ)

Τι είναι Το εγκεφαλικό επεισόδιο είναι ένα αιφνίδιο γεγονός που προκύπτει από ξαφνική βλάβη στη ροή του αίματος στον εγκέφαλο. Με τον όρο Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο...