Νόσος Alzheimer

Η νόσος Alzheimer είναι η πιο συχνή μορφή άνοιας και έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια των γνωστικών ικανοτήτων που προϋπήρχαν, ως αποτέλεσμα δυσλειτουργίας του...