Τραυλισμός

Ο τραυλισμός αποτελεί μία διαταραχή της ομαλής ροής της ομιλίας. Μπορεί να εμφανιστεί επίκτητα ή αναπτυξιακά. Η αναπτυξιακή μορφή της διαταραχής αποτελεί τη συχνότερα...

Αυτισμός

O όρος Αυτισμός προέρχεται από τη λέξη “εαυτός” και υποδηλώνει την εσωστρέφεια και την απομόνωση ενός ατόμου στον εαυτό του. Έχουν πραγματοποιηθεί διάφορες έρευνες οι...

Μαθησιακές Δυσκολίες

Με τον όρο μαθησιακές δυσκολίες αναφέρομαι κάθε είδους δυσκολίες που οδηγούν στη σχολική ανεπάρκεια σε παιδιά που έχουν κανονική φοίτηση, παρακολουθούν το πρόγραμμα της...

Καθυστέρηση Λόγου και Ομιλίας

Το παιδί ξεδιπλώνει τις γλωσσικές ικανότητες του με το χρόνο. Όλα τα παιδιά είναι διαφορετικά μεταξύ τους και το κάθε ένα έχει το δικό...
"Κιβωτός Εξέλιξης", στην Ηγουμενίτσα Θεσπρωτίας

Τί είναι η διαταραχή ακουστικής επεξεργασίας (ΔΑΕ);

Γράφει ο Τάσος Μώκας Λογοθεραπευτής Είναι δυνατόν ένα παιδί που έχει ελεγχθεί για την ακοή του με τη διενέργεια ακουογράμματος από τον ειδικό ΩΡΛ-Ακουολόγο να...