Ειδική διαπαιδαγώγηση

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

special-edΟι εκπαιδευτές ειδικής αγωγής αξιολογούν και παρέχουν προσαρμοσμένες στρατηγικές θεραπείας και αποκατάστασης ώστε να αντιμετωπίζονται δυσκολίες και ελλείψεις στη μάθηση, αντίληψη, κοινωνικές δεξιότητες και συμπεριφορά, σε παιδιά με εξελικτικές και μαθησιακές δυσκολίες.

Οι ειδικοί παιδαγωγοί παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο και σε περιβάλλοντα όπως στο σχολείο, στο σπίτι, κ.α. Επιπροσθέτως, τα τελευταία χρόνια, οι ειδικοί παιδαγωγοί εφαρμόζουν προγράμματα επικοινωνίας και συμπεριφοράς για παιδιά που ανήκουν στο αυτιστικό φάσμα.