Ψυχολογική υποστήριξη

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

apoyoΟ ψυχολόγος ασχολείται με την αξιολόγηση και θεραπευτική αντιμετώπιση δυσκολιών στην προσοχή και τη μάθηση όπως, επίσης, με τις δυσκολίες διαχείρισης κοινωνικών σχέσεων, συναισθημάτων και προσωπικότητας.

Ο ψυχολόγος δεν ασχολείται μόνο με τον θεραπευόμενο, αλλά και με την οικογένεια του και το γενικότερο περιβάλλον του. Η ψυχολογική στήριξη περιλαμβάνει διάφορες ειδικότητες όπως τη νευροψυχολογία, εκπαιδευτική ψυχολογία, γνωσιακή, συστημική ψυχολογία, κ.α.

Πολλοί ψυχολόγοι έχουν επίσης ειδίκευση και στην ειδική αγωγή.