ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑ Μ-CHAT

        Το M-CHAT έχει πιστοποιηθεί για ανίχνευση παιδιών ηλικίας µεταξύ 16 και 30 µηνών, για αξιολόγηση της πιθανότητας εµφάνισης ∆ιαταραχών Αυτιστικού Φάσµατος (∆ΑΦ).    ...

ΠΟΙΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

 Γράφει ο Τάσος Μώκας Λογοθεραπευτής    Πολλές φορές έχουν έρθει πολλοί στο δίλημμα, μα το παιδί μου δεν χρειάζεται Λογοθεραπεία, γιατί κάνει, ενώ έχει διάγνωση...

Ψυχοσωματικα συμπτώματα

ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ     Τελευταία, όλο και περισσότεροι είναι εκείνοι που καταλήγουν στον γιατρό τους, εξαιτίας κάποιας ενόχλησης, για να πάρουν την απάντηση, μετά από σειρά...