ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: ΙΩΑΝΝΙΝΑ 12 & 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015