Υποστήριξη σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης και ΔΑΦ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ειδικό πρόγραμμα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης παιδιών με Αυτισμό, μέσω ειδικών καρτών, σε συνεργασία με τους φροντιστές του παιδιού.Τα θέματα σεξουαλικότητας απασχολούν σημαντικά τις οικογένειες με παιδί στο φάσμα και προβληματίζουν αρκετά τους γονείς ως προς τον κατάλληλο χειρισμό σε κάθε συνθήκη. Αφενός παρατηρείται πως μπορεί η οικογένεια να δυσκολεύεται να μιλήσει ανοιχτά για το θέμα αυτό και να δίνει έμφαση σε άλλους τομείς μάθησης και εκπαίδευσης. Εμείς αναλαμβάνουμε να συνεργαστούμε με την οικογένεια στα πλαίσια της διεπιστημονικής ομάδας και των άλλων ειδικοτήτων και φορέων που συνεργάζονται με το παιδί.