Αντιπρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας της Περ. Ηπείρου ο Θεσπρωτός λογοθεραπευτής Τάσος Μώκας

Τα καθήκοντα του Β’ Αντιπροέδρου στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου αναλαμβάνει ο Θεσπρωτός λογοθεραπευτής Τάσος Μώκας.

Σκοπός του Κ.Κ.Π.Π.Η είναι η συμβολή του στην προστασία της τρίτης ηλικίας, των ενήλικων ατόμων με αναπηρίες, της παιδικής ηλικίας, της νεότητας, της οικογένειας και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού εποπτεύοντας, συντονίζοντας και κατευθύνοντας δράσεις κοινωνικής πολιτικής, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες της εποχής συμπεριλαμβανομένων και των σκοπών των συγχωνευμένων αποκεντρωμένων υπηρεσιών του.