Ψυχοπαιδαγωγικό Πρόγραμμα CYGNET

Η μέθοδος Cygnet είναι ένα δομημένο πρόγραμμα υποστήριξης και εκπαίδευσης γονέων / φροντιστών παιδιών με διάγνωση διαταραχή αυτιστικού διαταραχής, ηλικίας 7-18 ετών.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης – υποστήριξης Cygnet είναι χωρισμένο σε 6 συνεδρίες, όπου η κάθε συνεδρία διαρκεί 2,5 με 3 ώρες, όπου ακολουθεί και μια follow – up συνεδρία μετά από τρεις μήνες ύστερα από το τέλος της έκτης συνεδρίας.

Σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει και να υποστηρίξει τις οικογένειες παιδιών με αυτισμό εστιάζοντας στις βασικές δυσκολίες του αυτισμού και στο πως οι γονείς μπορούν να διαχειριστούν τις υπάρχουσες δυσκολίες.

Πρόκειται για ομαδικές συνεδρίες στις οποίες μπορούν να συμμετάσχουν φροντιστές παιδιών με αυτισμό ή γονείς με απαραίτητη την συμμετοχή τουλάχιστον του ενός από τους δύο γονείς.

Οι ομάδες αποτελούνται από 2 συνθεραπευτές, οι οποίοι είναι απαραίτητο να έχουν εκπαιδευτεί στην μέθοδο, και από 6 οικογένειες (2 γονείς στην κάθε οικογένεια), όπου το σύνολο των συμμετεχόντων ανέρχεται έως και τα 12 άτομα.

Δομή Συνεδριών

  • Συνεδρία 1 : Τι είναι ο αυτισμός ;
  • Συνεδρία 2 : Επικοινωνία (γιατί και πως επικοινωνούμε)
  • Συνεδρία 3 : Αισθητηριακά θέματα
  • Συνεδρία 4 : Κατανοώντας την συμπεριφορά
  • Συνεδρία 5 : Διαχείριση συμπεριφοράς
  • Συνεδρία 6 : Ελεύθερη συζήτηση (ύστερα από επιλογή των γονέων / φροντιστών)