Εξειδικευμένες θεραπευτικοί μέθοδοι

Mέθοδος Βοbath

Η Bobath είναι μια ολιστική προσέγγιση της νευρολογικής αποκατάστασης η οποία εφαρμόζεται στην αξιολόγηση και θεραπεία των ασθενών, όπως παιδιά με εγκεφαλική παράλυση. Οι B.Bobath και Dr.Karel ήταν μεταξύ των πρώτων επιστημόνων που αναγνώρισαν την πλαστικότητα του Νευρικού Συστήματος και την σημασία της στις αισθητικές, μαθησιακές διαταραχές και την αισθητικοκινητική.

Δομημένη Εκπαίδευση (TEACCH)
Ένα δομημένο σύστημα εκπαίδευσης που μέσω της χρήσης οπτικών συστημάτων βοηθάει τα άτομα να οργανωθούν.

Αισθητηριακή ολοκλήρωση (Sensory Integration)
Μέθοδος που αποσκοπεί στην ωρίμανση του νευρικού συστήματος του παιδιού και στην βελτίωση του τρόπου που οι αισθήσεις συνεργάζονται ώστε να έχει καλύτερη μαθησιακή απόδοση και λειτουργικότητα.

Αντιμετώπιση Δυσγραφίας
Μέθοδοι που βοηθούν το παιδί να βελτιώσει τον τρόπο που γράφει και αποδίδει το γραπτό του.

Αντιμετώπιση Δυσλεξίας
Εξατομικευμένες και ολιστικές μέθοδοι που βοηθούν το παιδί με δυσλεξία να ενισχύσει τους μηχανισμούς ανάγνωσης και γραφής.

Αντιμετώπιση Δυσπραξίας
Εξατομικευμένες και ολιστικές μέθοδοι που βοηθούν το παιδί να βελτιώσει την κινητική του επίδοση για να είναι πιο λειτουργικός στην καθημερινότητα του.

Αντιμετώπιση Μαθησιακών Δυσκολιών
Εξειδικευμένες μέθοδοι που βοηθούν το παιδί με μαθησιακές δυσκολίες να ενισχύσει τους μηχανισμούς μάθησης και να οργανωθεί σύμφωνα με το μαθησιακό του προφίλ..

Εναλλακτική Επικοινωνία (ΜΑΚΑΤΟΝ)
Ένας πολυαισθητηριακός τρόπος επικοινωνίας για άτομα με σοβαρές δυσκολίες λεκτικής επικοινωνίας .

Εναλλακτική Επικοινωνία (PECS)
Ένας εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας για άτομα με αυτισμό ή άλλες σοβαρές δυσκολίες λεκτικής επικοινωνίας που γίνεται μέσα από  ανταλλαγή εικόνων.

Εντατική Αλληλεπίδραση (Intensive Interaction)
Ένας εναλλακτικός τρόπος διαδραστικής επικοινωνίας μέσω απόλυτης μίμησης του παιδιού.

Κοινωνικές Ιστορίες (Social Stories)
Εξατομικευμένες για το κάθε παιδί- οπτικοποιημένες ή λεκτικές ιστορίες που το βοηθούν να κατανοήσει τους κοινωνικούς κανόνες που διέπουν καθημερινότητα του.

Μέθοδος Αισθητηριακής Δίαιτας (Wilbarger)
Εξατομικευμένο  πρόγραμμα καθημερινής παροχής κατάλληλων ερεθισμάτων, ώστε να πετύχουμε το κατάλληλο επίπεδο διέγερσης του.

Πρόγραμμα Feeding Therapy
Πρόγραμμα εκπαίδευσης σίτισης, μάσησης και αισθητηριακής απευαισθητοποίησης στο στόμα, ώστε να πετύχουμε την καλύτερη λειτουργική σίτιση και άρθρωση του παιδιού.

Πρόγραμμα PALIN (PCI)
Πρόγραμμα Λογοθεραπευτικής αντιμετώπισης διαταραχών της ροής της ομιλίας (τραυλισμός)

Frend΄s Play (ψυχοπαιδαγωγική παρέμβαση)
Ψυχοπαιδαγωγικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών με επικοινωνιακές δυσκολίες.

Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση & ΔΑΦ
Εξατομικευμένο  εκπαιδευτικό υλικό καρτών για θέματα σεξουαλικότητας για τον αυτισμό.  

DIR-Floortime (Παιχνίδι στο πάτωμα)
Βασική στρατηγική ενός πιο συνολικού μοντέλου προσέγγισης των Διαταραχών Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ).

Ψυχοεκπαίδευση Υποστήριξης Φροντιστών νόσου Αλτσχάιμερ
Ψυχοεκπαίδευση φροντιστών με στόχο την εκπαίδευση στην άνοια, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διαχείριση των συναισθημάτων.

Integrated Voice Therapy (φωνοθεραπευτική μέθοδος)
Η ολιστική προσέγγιση  στην αποκατάσταση και εκπαίδευση της φωνής, μέσα από ένα σύνολο τεχνικών.