ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Ψυχολογική υποστήριξη

Ο ψυχολόγος ασχολείται με την αξιολόγηση και θεραπευτική αντιμετώπιση δυσκολιών στην προσοχή και τη μάθηση όπως, επίσης, με τις δυσκολίες διαχείρισης κοινωνικών σχέσεων, συναισθημάτων και προσωπικότητας.

Ο ψυχολόγος δεν ασχολείται μόνο με τον θεραπευόμενο, αλλά και με την οικογένεια του και το γενικότερο περιβάλλον του. Η ψυχολογική στήριξη περιλαμβάνει διάφορες ειδικότητες όπως τη νευροψυχολογία, εκπαιδευτική ψυχολογία, γνωσιακή, συστημική ψυχολογία, κ.α.

Πολλοί ψυχολόγοι έχουν επίσης ειδίκευση και στην ειδική αγωγή.