Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ημερίδα που συνδιοργανωσαμε με τα εκπαιδευτήρια Disneyland της κ. Μεσχινη, για Μοντεσσοριανή αγωγή στην Ηγουμενίτσα στις 14/04/18. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την κ.Ζαφρανά και κ.Μαυρίδου για την τιμή να βρεθούν στην πόλη της Ηγουμενίτσας και το κοινό που μας τίμησε με την παρουσία του. Μνεία όμως σε όσους μας επισκέφθηκαν στην πόλη της Ηγουμενίτσας από μακρυά. Τέλος να ευχαριστήσουμε το ΚΕΠ υγείας του Δήμου Ηγουμενίτσας τον κ.Πάκο και την κ. Λάμπρου για την πολύτιμη βοήθειά τους.