Εκπαιδεύσεις για γονείς και φροντιστές για το πρόγραμμα CYGNET από το κέντρο ειδικών θεραπειών κιβωτός εξέλιξης.

Εκπαιδεύσεις για γονείς και φροντιστές για το πρόγραμμα CYGNET από το κέντρο ειδικών θεραπειών Κιβωτός Εξέλιξης.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης Cygnet αποτελεί ένα δομημένο πρόγραμμα με απώτερο στόχο την εκπαίδευση γονέων και φροντιστών στην κατανόηση του Αυτιστικού Φάσματος. Ταυτόχρονα λειτουργεί ως τόπος συνάντησης γονέων προκειμένου να ανταλλάξουν απόψεις, εμπειρίες και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των παιδιών τους όσο και τη δική τους.

Υπάρχουν αρκετοί γονείς/φροντιστές για τους οποίους αυτή η σειρά μαθημάτων θα ήταν χρήσιμη:

Γονείς που πρόσφατα πήραν διάγνωση για το παιδί τους.

Γονείς που, για διάφορους λόγους, μπορεί να μην θέλησαν ή να μην μπόρεσαν να έχουν πρόσβαση σε ένα κατάλληλο πρόγραμμα όταν το παιδί τους ήταν μικρότερο.

Γονείς που έχουν παρακολουθήσει προγράμματα όταν το παιδί τους ήταν μικρότερο, αλλά που τώρα επιθυμούν να παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα πιο σχετικό με τις ανάγκες του παιδιού, καθώς αυτό μεγαλώνει.

Γονείς που έχουν παρακολουθήσει ένα προηγούμενο πρόγραμμα Cygnet, οι οποίοι πιστεύουν ότι θα τους ωφελούσε να το παρακολουθήσουν ξανά.

Φροντιστές που παρέχουν άμεση υποστήριξη στα άτομα με αυτισμό.

Το Cygnet έχει αναπτυχθεί λαμβάνοντας υπ’ όψιν τι έχει γίνει στα υπάρχοντα προγράμματα υποστήριξης γονέων, εξετάζοντας ερευνητικά ευρήματα, ένα πιλοτικό γονεϊκό πρόγραμμα και σε συνεργασία με γονείς/φροντιστές και επαγγελματίες. Το Cygnet έχει αναπτυχθεί, οργανωθεί, χρηματοδοτηθεί και υλοποιηθεί με την υποστήριξη πλήθους υπηρεσιών.

Οι εκπαιδευτές που παρουσιάζουν αυτό το πρόγραμμα, επαγγελματίες ή γονείς, θα έχουν όλοι μια λεπτομερή γνώση του αυτισμού και θα προέρχονται από μια ποικιλία πεδίων και υπηρεσιών.

“Και οι δύο βρήκαμε αυτή τη σειρά μαθημάτων πολύ υποστηρικτική, ενημερωτική και πολύ χρήσιμη. Δεν καταφέρνουμε πάντα να κάνουμε τα πράγματα σωστά, αλλά καταφέρνουμε να τα κάνουμε σωστά συχνότερα μετά το Cygnet.”

σχόλιο γονέων 3 μήνες μετά την ολοκλήρωση του Cygnet

ΣΥΝΤΟΜΑ ΝΕΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΚΙΒΩΤΟΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 26650-21186, 26513-10319

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ κ.ΜΩΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ CYGNET