Εποπτικές συναντήσεις για θεραπευτές,με θέμα τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Κύκλος 4 συναντήσεων

Εποπτικές συναντήσεις για θεραπευτές με θέμα τις Μαθησιακές Δυσκολίες.
Κύκλος 4 συναντήσεων

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες είναι ένας γενικός όρος που αναφέρεται σε μια ανομοιογενή ομάδα διαταραχών οι οποίες εκδηλώνονται με σημαντικές δυσκολίες στην πρόσκτηση και χρήση ικανοτήτων ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής, συλλογισμού ή μαθηματικών ικανοτήτων.
Τα τελευταία χρόνια όλα και περισσότερα παιδιά έχουν δυσκολίες μάθησης ή έχουν πάρει διάγνωση Μαθησιακών Δυσκολίων.
Ποιος ο ρόλος των θεραπευτών και πόσο σημαντική είναι η διεπιστημονική ομάδα;
Τελικά ποια είναι τα όρια που φτάνουν οι θεραπευτές;

4 Συναντήσεις δια ζώσης (28/11/20, 09/01/21, 13/02/21, 10/04/21) Ιωάννινα/Κέντρο Ειδικών θεραπειών Κιβωτός Εξέλιξης.

Οι συνάδελφοι που βρίσκονται εκτός Ιωαννίνων μπορούν να το παρακολουθήσουν και μέσω διαδικτύου στις παρακάτω ημερομηνίες (29/11/20, 10/01/21,14/02/21, 11/04/21)

Οι συναντήσεις περιλαμβάνουν 3 ωρες συναντήσεις, όπου έχουν θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο/συζήτηση περιστατικών που σας απασχολούν.

1 η θεματική ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ.
Α) Νευρολογία.
Β) Λήψη Αναπτυξιακού ιστορικού.
Γ) Μαθησιακό προφίλ (γνωριμία με test).
Δ) Αισθητηριακό μαθησιακό προφίλ.

2 η θεματική ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ
Α) Μιλώντας για σημασιολογία.
Β) Μιλώντας για τις πραγματολογικές δυσκολίες.
Γ) Μαθησιακές δυσκολίες ή δυσκολίες επεξεργασίας.
Δ) Μιλώντας για την μνήμη.

3 η θεματική ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ, ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ.
Α) Τι είναι Φωνολογική Επίγνωση.
Β) Πως δουλεύουμε την Φωνολογική Επίγνωση.
Γ) Δυσκολίες ανάγνωσης/γραφής και Φωνολογική Επίγνωση.
Δ) Κατανόηση και Φωνολογική Επίγνωση.

4 η θεματική ΔΟΥΛΕΥΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
A) Δυσκολίες ανάγνωσης και ο ρόλος το ειδικού.
Β) Στρατηγικές για τις Δυσκολίες Επεξεργασίας.
Γ) Στρατηγικές για την κατανόηση.
Δ) Στρατηγικές για την ευχέρεια στην ανάγνωση.

Επόπτης: Μώκας Αναστάσιος εκπαιδευτικός/λογοθεραπευτής s.i.
Δείτε το βιογραφικό του εδώ:

https://www.kivotosexelixis.gr/tasos-mokas/