Εποπτικός κύκλος Πρώιμης παρέμβασης

Στο αυτό κύκλο εκπαίδευσης θα αναλύσουμε την ανάπτυξη και τις παθολογικές ή ήπιες δυσκολίες που μπορεί να έχει ένα παιδί. Στόχος να αντιληφθούμε την αναγκαιότητα στο να παρέμβουμε πρώιμα, ώστε να δώσουμε καλύτερο νευρολογικό και αισθητηριακό αποτέλεσμα σε ένα παιδί.

Εκπαιδευτής:

Μώκας Αναστάσιος Λογοθεραπευτής NDT, SI, Ειδικός Παιδαγωγός MSc

Το βιογραφικό του

https://www.kivotosexelixis.gr/tasos-mokas/

Και με διαδικτυακή δυνατότητα παρακολούθησης.

Ενότητα ένα
1. Αισθητοκινητική ανάπτυξη και πιθανές δυσκολίες.
2. Σύνδεση Αισθητηριακών και Μηχανοκίνητων Πληροφοριών.
3. Παραμένοντα Αρχέγονα αντανακλαστικά και δυσκολίες επικοινωνίας και εγρήγορσης.
4. Γλωσσικό και μαθησιακό προφίλ παιδιών με δυσκολίες στους αναπτυξιακούς δείκτες.

Ενότητα δυο
1. Στοματική Προετοιμασία για τη
Σίτιση.
2. Το επιλεκτικό παιδί στη σίτιση.
3.Το υποτονικό και υπερκινητικό παιδί και το στόμα.
4. Μυολειτουργικές και αισθητηριακές  τεχνικές  ενεργοποίησης αναπνοής και διευκόλυνση σίτισης.

Ενότητα τρία
1.Σωστή τοποθέτηση σώματος κατά το θεραπευτικό χειρισμό.
2.Αισθητηριακή ανάπτυξη και δυσκολίες μάθησης.
3.Στάση, ισορροπία, τόνος, εγρήγορση και δυσκολίες μάθησης.
4.Συζήτηση περιστατικών.

Εποπτικός κύκλος στηρίζεται στις αρχές της νευροεξελικτικής μεθόδου Bobath και της αισθητηριακής ολοκλήρωσης.

Περιλαμβάνει τρεις, τετράωρες συναντήσεις στις κάτωθι ημερομηνίες.

Σάββατο 05/11/2022.

Σάββατο 10/12/2022

Σάββατο 07/01/2023