ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑ Μ-CHAT

 

 

    Το M-CHAT έχει πιστοποιηθεί για ανίχνευση παιδιών ηλικίας µεταξύ 16 και 30 µηνών, για αξιολόγηση της πιθανότητας εµφάνισης ∆ιαταραχών Αυτιστικού Φάσµατος (∆ΑΦ).

 
    Το M-CHAT µπορεί να χορηγηθεί και να βαθµολογηθεί ως µέρος της προγραµµατισµένης επίσκεψης στον παιδίατρο για τον προβλεπόµενο έλεγχο ανάπτυξης κάθε παιδιού (well child check-up), και µπορεί επιπλέον να χρησιµοποιηθεί από ειδικούς για εκτίµηση της πιθανότητας εµφάνισης ∆ιαταραχών Αυτιστικού Φάσµατος. Ο κύριος στόχος του M-CHAT είναι να µεγιστοποιήσει την ευαισθησία, δηλαδή να ανιχνεύει όσο το δυνατόν περισσότερες περιπτώσεις ∆ΑΦ γίνεται. Γιαυτό, υπάρχει ένα υψηλό ποσοστό ψευδώς θετικών, δηλαδή δεν σηµαίνει ότι όλα τα παιδιά που έχουν υψηλή βαθµολογία για εµφάνιση ∆ΑΦ, θα διαγνωστούν τελικά µε ∆ΑΦ.

 

Μπορείτε να διαβάσετε και να το δείτε στο παρακάτω link:

http://www.firstpediatrics-uoa.gr

 

 

 Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 26650 21186 και στο email: kivotosexelixis@yahoo.gr