ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (εγκέφαλος, συνείδηση, συμπεριφορά)

ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

 (εγκέφαλος, συνείδηση, συμπεριφορά)

Η κρανιοεγκεφαλική κάκωση είναι ο τραυματισμός του κρανίου και του εγκεφάλου.

 

O εγκέφαλος του ανθρώπου εξυπηρετεί τρία βασικά καθήκοντα:

  • Την αντίληψη του περιβάλλοντος
  • Την γνωστική επεξεργασία
  • Την κινητική ανταπόκριση στα εξωτερικά ερεθίσματα

Συνιστώσες ανταπόκρισης αυτών  είναι:

  • Ο λόγος
  • Η επικοινωνία    
  • Η άρθρωση                    
  • Η κατάποση

Παρόλα αυτά σε ατυχήματα όπου η πρόσκρουση λαμβάνει μέρος με μεγάλη ταχύτητα ή δύναμη, η κάκωση είναι δύσκολο να αποφευχθεί.

Αυτή γίνεται με έμμεσο ή άμεσο τρόπο. Οι περιοχές που προσβάλλονται μετά την κρανιοεγκεφαλική κάκωση είναι το εγκεφαλονωτιαίο υγρό, το αίμα και ο εγκέφαλος.

Τα συμπτώματα δεν είναι εύκολο να προσδιοριστούν καθώς η ένταση, η φορά και το σημείο του χτυπήματος διαφοροποιούν την εικόνα δραματικά και μπορεί να έχουμε μια σειρά από συμπτώματα όπως:

 

–          επιληπτική κρίση,

–           παράλυση,

–          απώλεια συνείδησης ή κώμα,

–          εγκεφαλική αιμορραγία,

–          διαταραχές ομιλίας.

Ανάλογα την περιοχή που έχει προσβληθεί έχουμε και τις ανάλογες δυσκολίες.

  • Ο ρόλος του λογοθεραπευτή στην αποκατάσταση των γνωστικών και γλωσσικών ικανοτήτων των ατόμων είναι καθοριστικός, για την βελτίωση της ποιότητας ζωής  τους, καθώς εκτιμά / αξιολογεί τις ανάγκες και τις δυνατότητες  του, προσαρμόζει θεραπευτικό πρόγραμμα, παρακολουθεί την πορεία του, προσαρμόζει το θεραπευτικό πρόγραμμα στα νέα δεδομένα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Επιμέλεια άρθρου: Τάσος Μώκας