Λογοθεραπεία και Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο

Λογοθεραπεία και ΑΕΕ

Το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ) είναι από τις συχνότερες αιτίες αναπηρίας. Αφορά όλα τα άτομα ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας και το 30% των περιστατικών παρουσιάζουν επίκτητα προβλήματα

O εγκέφαλος του ανθρώπου εξυπηρετεί τρία βασικά καθήκοντα:

—  Την αντίληψη του περιβάλλοντος

—  Την γνωστική επεξεργασία

—  Την κινητική ανταπόκριση στα εξωτερικά ερεθίσματα

Συνιστώσες ανταπόκρισης αυτών  είναι:

—  Ο λόγος

—  Η επικοινωνία    

—  Η άρθρωση                    

—  Η κατάποση

Εγκεφαλικές βλάβες στο φλοιό προκαλούν:

—  Κινητικά προβλήματα ( δυσαρθρία, δυσφαγία)

—  Προβλήματα αντίληψης (αγνωσία, απραξία)

—  Προβλήματα γνωστικών λειτουργιών (αφασία ή δυσφασία)

—  Αισθητηριακά και ψυχολογικά προβλήματα

Ο ρόλος του λογοθεραπευτή στην αποκατάσταση των γνωστικών και γλωσσικών ικανοτήτων των αφασικών ατόμων είναι καθοριστικός, για την βελτίωση της ποιότητας ζωής  τους.

—  εκτιμά / αξιολογεί τις ανάγκες και τις δυνατότητες  του αφασικού

—  προσαρμόζει θεραπευτικό πρόγραμμα

—  παρακολουθεί την πορεία του αφασικού

—  προσαρμόζει το θεραπευτικό πρόγραμμα στα νέα δεδομένα.

Η λογοθεραπευτική αποκατάσταση ενός (Α.Ε.Ε) πρέπει να ξεκινάει το γρηγορότερο δυνατόν και μπορεί να διαρκέσει από λίγες ημέρες έως και χρόνια. Η άμεση λογοθεραπευτική παρέμβαση , δηλαδή από τις πρώτες ημέρες έως και τους πρώτους έξι μήνες μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη.

 

επιμέλεια: Τάσος Μώκας