Μην περιμένετε για τη διάγνωση Ακουστικής Διαταραχής μέχρι το παιδί να γίνει επτά ετών.

Επιμέλεια:  Τάσος Μώκας, Εκπαιδευτικός, Λογοθεραπευτής s.i.    

Επιστημονικός υπεύθυνος Κιβωτού Εξέλιξης

Ερχόμαστε  συχνά αντιμέτωποι με τους γονείς των μικρών παιδιών που ζορίζονται στο νέο σχολικό περιβάλλον τους και κυρίως στο Δημοτικό. Αυτό συμβαίνει συχνά πλέον γιατί τα παιδιά  της προσχολικής ηλικίας δεν εξασκούνται σε δραστηριότητες ακουστικών δεξιοτήτων(φυσικούς ήχους, ακουστικές διακρίσεις, επίγνωση ρίμας κ.α.)

Τα περισσότερα παιδιά μπορούν να ωφεληθούν  από αυτόν τον τρόπο μάθησης και εφόσον υπάρχει στο πρόγραμμα σπουδών πρέπει να γίνεται και στο σχολείο. Μερικοί μαθητές δουλεύουν πολύ σκληρότερα από ό, τι οι συνομήλικοί τους για να συμβαδίσουν με τους υπολοίπους. Ενός παιδιού η μαθησιακή αντίληψη αρχίζει να αναπτύσσεται πρώτα χρόνια του σχολείου του, και ειδικότερα η αυτοαντίληψη. Έτσι  το τελευταίο πράγμα που θέλουμε είναι τα παιδιά να αμφισβητούν τις ικανότητές τους. Έτσι πολλά παιδιά μέσα από αυτόν τον τρόπο μάθησης εξελίσσουν την αυτονομία και την αντίληψη τους.

Υπάρχουν πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα που μπορούν να γίνονται χρήση σε αίθουσες σχολείων για την βελτίωση αυτών των ικανοτήτων.

Ποιες ομάδες παιδιών μπορεί να έχουν πιθανόν δυσκολίες σε αυτόν τον τομέα;

  • με ιστορικό μέσης ωτίτιδας (υγρό στο αυτί, λοιμώξεις)
  • αποσπούνται εύκολα ή ενοχλούνται από θορύβους
  • δυσκολεύονται στον εντοπισμό της πηγής ενός ήχου
  • δεν θυμoύνται απλές οδηγίες
  • δυσκολία στην εκμάθηση ποιημάτων
  • κακή ομιλία/άρθρωση
  • έχει δυσκολίες αισθητηριακής ολοκλήρωσης