Ας μάθουμε νευρολογία

Ας μάθουμε νευρολογία… τι συμβαίνει όταν έχουμε βλάβη στα ημισφαίρια του εγκεφάλου μας….

Δεξιό Ημισφαίριο

 • Δυσκολία στις λεκτικές απαντήσεις ενώ και η μνήμη για λεκτικά στοιχεία είναι δύσκολη
 • Αδυναμία αναγνώρισης των συμβόλων της γλώσσας
 • Η διάκριση μεταξύ δεξιού και αριστερού είναι διαταραγμένη
 • Δυσκολίες στην οργάνωση του χρόνου
 • Μειωμένη ικανότητα καταχώρησης από διαφορετικές πηγές – η τοπική και σχετικά περιορισμένη οργάνωση είναι ευκολότερη
 • Ιδιαίτερα αργή κινητική απόκριση
 • Ακουστική κατακράτηση , μνήμη και διακριτική ικανότητα μπορεί να είναι προβληματικές

Αριστερό Ημισφαίριο

 • Οπτικά ελλείμματα
 • Απραξία
 • Διαταραχή της εικόνας του ασθενούς για το σώμα του
 • Μονόπλευρη παραμέληση του σώματος
 • Μειωμένο φάσμα προσοχής
 • Διάχυτη οργάνωση πληροφοριών
 • Η μνήμη για τα μη λεκτικά αντικείμενα είναι δύσκολη
 • Ταχείς λανθασμένες κινητικές αποκρίσεις
 • Το άτομο είναι ικανό να εκφέρει κάποιο λόγο

Επιμέλεια άρθρου: Αναστάσιος Μώκας