Οι δεξιότητες του παιδιού στο Νηπιαγωγείο

Οι δεξιότητες του παιδιού στο Νηπιαγωγείο

Έως το τέλος του νηπιαγωγείου, τα περισσότερα παιδιά έχουν αποκτήσει τις ακόλουθες δεξιότητες στον τομέα της γραφής, της ανάγνωσης και της επικοινωνίας και από αυτά αναμένονται τα παρακάτω:

Ακουστική ικανότητα

 • Να ακολουθούν 1-2 απλές προφορικές οδηγίες στη σειρά
 • Να ακούν και να κατανοούν κατάλληλες για την ηλικία τους ιστορίες ή ανάγνωση οι οποίες  θα γίνονται με δυνατή φωνή
 • Να μπορούν να κάνουν μια απλή συζήτηση

Δεξιότητες λόγου

 • Να απαντούν σε απλές ερωτήσεις που επιδέχονται ‘ναι-όχι’
 • Να παράγουν λόγο που να είναι κατανοητός από τους περισσότερους ανθρώπους του περιβάλλοντος
 • Να απαντούν σε ανοιχτές ερωτήσεις (π.χ. ‘πες μου τι έκανες στο σπίτι της γιαγιάς;’)
 • Να επαναλαμβάνουν μια ιστορία, μέρη κάποιας ιστορίας ή ένα συμβάν
 • Να χρησιμοποιούν πολλούς τύπους προτάσεων για να εκφράσουν τις ανάγκες και τις σκέψεις τους και να δίνουν ή να ζητούν πληροφορίες
 • Να συμμετέχουν δεόντως σε συζητήσεις (π.χ. αλλαγή θέματος, διατήρηση του θέματος συζήτησης)
 • Να ενδιαφέρονται και να ξεκινούν μια συζήτηση.

Αναγνωστική ικανότητα

 • Να κατανοούν ότι η ανάγνωση ενός βιβλίου στην ελληνική γλώσσα γίνεται από εμπρός προς τα πίσω, από πάνω προς τα κάτω και από τα αριστερά στα δεξιά
 • Να κατανοούν ότι οι προφορικές λέξεις αποτελούνται από ήχους
 • Να αναγνωρίζουν τις λέξεις που ομοιοκαταληκτούν
 • Να συγκρίνουν και να ταιριάζουν λέξεις που βασίζονται στους ήχους τους
 • Να κατανοούν ότι τα γράμματα αντιπροσωπεύουν ήχους και να ταιριάζουν πολλούς ήχους στα γράμματα
 • Να αναγνωρίζουν τα κεφαλαία από τα πεζά γράμματα
 • Να αναγνωρίζουν ορισμένες λέξεις εξ όψεως
 • Να ‘διαβάζουν’ από μνήμης κάποια βιβλία με φωτογραφίες
 • Να κάνουν πως διαβάζουν κοιτάζοντας τις φωτογραφίες και μιλώντας για την ιστορία

Ικανότητα γραφής

 • Να γράφουν το όνομα και το επώνυμό τους
 • Να σχεδιάζουν μια ζωγραφιά που να διηγείται μια ιστορία, να βάλουν ένα τίτλο και να διηγηθούν σχετικά με την ιστορία
 • Να γράφουν σχετικά ευανάγνωστα κεφαλαία και πεζά γράμματα του αλφάβητου
 • Παρόλο που υπάρχει σημαντική επικάλυψη των δεξιοτήτων που αποκτούνται με το πέρασμα των σχολικών τάξεων, αναμένεται από τα παιδιά να χρησιμοποιούν τις δεξιότητες αυτές συνεχώς καλύτερα και σε πιο πολύπλοκα πλαίσια