ΠΟΙΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

 Γράφει ο Τάσος Μώκας Λογοθεραπευτής

 

 Πολλές φορές έχουν έρθει πολλοί στο δίλημμα, μα το παιδί μου δεν χρειάζεται Λογοθεραπεία, γιατί κάνει, ενώ έχει διάγνωση ειδικής μαθησιακής δυσκολίας. Ας βάλουμε μια σειρά καταρχήν τι είναι μαθησιακή δυσκολία.

   Μαθησιακή δυσκολία είναι κάθε είδους δυσκολία που οδηγεί στη σχολική υποεπίδοση ή αποτυχία τα παιδιά, που έχουν κανονική σχολική φοίτηση, παρακολουθούν το πρόγραμμα της τάξης τους και δεν έχουν κάποια εμφανή σωματική ή κάποια άλλη δυσκολία.

  Οι δυσκολίες μπορεί να παρατηρηθούν σε έναν ή παραπάνω τομείς και χρήζει της αναγκαιότητας διερεύνησης από διεπιστημονική ομάδα όπου και θα εξετάσουν το κάθε παιδί σε τομείς, που δεν αφορούν μόνο την σχολική ύλη και μάθηση. Άλλωστε ένα παιδί όταν έχει δυσκολίες στην μάθηση, δεν αφορά μόνο τις δεξιότητες του σχολείου. Φυσικά ένα παιδί για να μην έχει τις δεξιότητες να μάθει ή δεν είναι έτοιμο να μάθει, πρέπει να διερευνηθεί και να βγει το πόρισμα <διάγνωση> το που οφείλεται αυτό. Και εδώ ερχόμαστε να κάνουμε και το ερώτημα: Οι μαθησιακές δυσκολίες υπάρχουν μόνο στο σχολείο; ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΑ. Στο να μάθω έχω δυσκολία και πριν και μετά την φοίτηση μου στο σχολείο: Ας διερευνήσουμε όμως, ποιος είναι ο ρόλος ενός Λογοθεραπευτή, στην διάγνωση και στην παρακολούθησει μιας μαθησιακής δυσκολίας. Καταρχήν μια δομή είτε δημόσια, είτε ιδιωτική, πρέπει να είναι εξοπλισμένη με τα κατάλληλα εργαλεία <test>, ώστε να γίνει η σωστή διάγνωση-διαφοροδιάγνωση. Ο Λογοθεραπευτής είναι μέλος της διεπιστημονικής ομάδας που αποτελείται από Παιδοψυχίατρο, Αναπτυξιολόγο, Ειδικό Παιδαγωγό, Κοινωνικό Λειτουργό, Εργοθεραπευτή, Ψυχολόγο, Οπτομέτρη. Με την υπερδιάγνωση της Δυσλεξίας τα τελευταία χρόνια και παρόλο που οι έρευνες μας λένε, ότι αυτά τα παιδιά είναι το 3%, επί των μαθησιακών δυσκολιών και εμένα προσωπικά , δεν με βρίσκει σύμφωνο, ούτε και αυτό το ποσοστό. Όσοι γνωρίζουν την ειδικότητα της οπτομετρίας και την δουλειά της επιστήμης αυτής, θα συμφωνήσουν ίσως μαζί μου και θα μιλήσουν και αυτοί ίσως για μικρότερο ποσοστό της Δυσλεξίας. Και προχωρώντας στο επόμενο σκέλος, που είναι ο ρόλος της ειδικότητας του Λογοθεραπευτή στις μαθησιακές δυσκολίες, θα προσφύγω στις άτυπες αλλά και μικρές έρευνες που έχουν γίνει στην Ελλάδα, όπου μας δηλώνουν το μεγαλύτερο μέρος των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες, ανήκουν στο φάσμα της Ειδικής Γλωσσικής Διαταραχής. Και τι είναι αυτή η διαταραχή; Είναι καθαρή διαταραχή της σημασιολογίας, των σημασιολογικών συνδέσμων, όπου η κύρια δυσκολία είναι το λεξιλόγιο, που φυσικά επηρεάζει και άλλους τομείς της γλώσσας με αποτέλεσμα και την κοινωνική επικοινωνία. Αλλά κυρίως αυτή  η δεξιότητα (λεξιλόγιο), επηρεάζεται αν ένα παιδί υπολείπεται στους πρώτους από τους παρακάτω τομείς. Και αυτά είναι  

  • Η Άρθρωση και Φωνολογία
  • Φωνολογική ενημερότητα
  • Πραγματολογία
  • Σύνταξη
  • Μορφολογία
  • Αφήγηση και επαναφήγηση
  • Εργαζόμενη και βραχυπρόθεσμη μνήμη
  • Ανάκληση και εύρεση λέξης

  Αυτά είναι και τα χαρακτηριστικά της Ειδικής Γλωσσικής Διαταραχής κατά  ICD 10 και DSM-IV.  Όμως οι μαθησιακές δυσκολίες μπορούν να έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά, μπορεί να έχουν και κάποιο από αυτά τα χαρακτηριστικά. Εκεί τονίζεται και η αναγκαιότητα της διεπιστημονικής ομάδας, ως προς την διάγνωση και την θεραπεία. Φυσικά το εξατομικευμένο πρόγραμμα, το οποίο θα επιλέξει η ομάδα, πρέπει να προβλέπεται στα πλαίσια της κάθε ειδικότητας, πχ ο Λογοθεραπευτής να μην κάνει την δουλειά του Ειδικού Παιδαγωγού, μετατρέποντας την χώρο θεραπείας σε σχολική αίθουσα.

 

 Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 26650 21186 και στο email: kivotosexelixis@yahoo.gr