Σχολική Μελέτη για παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες.

📚 Σχολική Μελέτη για παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες.

📌 Εξατομικευμένα και ομαδικά προγράμματα, προσαρμοσμένα στις ικανότητες και τις ανάγκες του κάθε παιδιού.

👉 Η επιστημονική ομάδα και οι παιδαγωγοί μας, αναλαμβάνουν να προσαρμόσουν ειδικό πρόγραμμα βάσει του μαθησιακού του προφίλ.

Τηλεφωνήστε για να μάθετε λεπτομέρειες για το ειδικό παιδαγωγικό πρόγραμμα μας.

☎️ 26513 10319 Ιωάννινα &
☎️ 26650 21186 Ηγουμενίτσα