Τι είναι δυσλεξία

images (5)

Ένας μύθος που μπερδεύει αρκετούς είναι η διάγνωση της δυσλεξίας. Πόσα παιδιά σε ποσοστά έχουν σύμφωνα με έρευνες δυσλεξία; Τι είναι η δυσλεξία; Έχουν τα παιδιά δυσλεξία ή κάποια άλλη διαταραχή και θέλουμε να την ονομάσουμε δυσλεξία; Οι έρευνες δίνουν εγκυρότητα ή θέλουμε να τις αμφισβητήσουμε; Ποιοι ειδικοί αναλαμβάνουν θεραπευτικά την δυσλεξία;για να δώσουμε κάποιες απαντήσεις σε αυτά..

Δυσλεξία είναι η ειδική μαθησιακή δυσκολία που εντοπίζεται στο γραπτό λόγο και αφορά ιδιαίτερα την ανάγνωση, τη γραφή και την ορθογραφία. Προϋποθέτει ότι το παιδί έχει φυσιολογική νοημοσύνη και έχει μπει σ΄ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου, αποκλείονται τα παιδιά που έχουν χαμηλή νοημοσύνη, απουσίες από το σχολείο για μεγάλα χρονικά διαστήματα και συχνές αλλαγές σχολικού περιβάλλοντος.

Πόσο συχνά συναντάται η δυσλεξία;

Η δυσλεξία είναι ‘γνωστή’ πάνω από 100 χρόνια. Είναι έμφυτη και σε ποσοστό 70-80% κληρονομική. Παρουσιάζεται στο 12-15% του πληθυσμού της γης. Υπολογίζεται ότι η δυσλεξία παρατηρείται στο 3% των παιδιών και σε αναλογία 4:1 αγόρια:κορίτσια. Δυσλεξία παρατηρείται σε μεγαλύτερο ποσοστό σε αριστερόχειρες.

Ποια είναι τα αίτια;

Δεν είναι ασθένεια. Δεν είναι εμπόδιο. Τα αίτια της δυσλεξίας είναι νευρολογικής φύσεως. Οι επιστήμονες έχουν παρατηρήσει πως τα ακουστικά και οπτικά κέντρα του εγκεφάλου των δυσλεξικών ατόμων είναι 27% μικρότερα από εκείνα των μη δυσλεξικών ατόμων.

Πότε ο γονιός αντιλαμβάνεται ότι κάτι συμβαίνει με το παιδί:

Τη δυσλεξία την αντιλαμβανόμαστε συνήθως αφού το παιδί φοιτήσει για ένα διάστημα στην Α΄δημοτικού και εμφανίσει μια ανεξήγητη και απροσδόκητη δυσκολία στην εκμάθηση της ανάγνωσης ή της γραφής ή και των δυο.

Πρέπει με τα πρώτα λάθη να ανησυχήσουμε;

Μια μικρή επιβράδυνση ή δυσκολία στην εκμάθηση των πρώτων γραμμάτων, δεν σημαίνει οπωσδήποτε δυσλεξία. Μπορεί το παιδί για παράδειγμα να αντιμετωπίζει ένα παροδικό ή μονιμότερο ψυχολογικό πρόβλημα ή ίσως να υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα με τον δάσκαλο.

Ποια είναι κάποια από αυτά τα σημάδια;

Έντονη δυσκολία στους πρώτους μήνες της σχολικής εκπαίδευσης ή αν κάνει κάποια από τα τυπικά λάθη όπως παραλείψεις γραμμάτων, αντιστροφές γραμμάτων ή αριθμών ή επαναλήψεις λέξεων ή ‘καθρεπτική’ γραφή, αντιμεταθέσεις συλλαβών, τότε θα πρέπει οι γονείς να συμβουλευτούν κάποιον ειδικό.

Πόσο δύσκολη είναι η θεραπεία της δυσλεξίας;

Η δυσλεξία, αν διαγνωσθεί έγκαιρα, μπορεί να θεραπευτεί σε μεγάλο ποσοστό. Πρέπει επομένως να τονίσουμε ότι η έγκαιρη διάγνωση ή καλύτερα η πρόγνωση της δυσλεξίας, καθορίζει και την αποτελεσματικότητα της αντιμετώπισής της.

Ποιο είναι το ποσοστό δυσλεξίας στην Ελλάδα;

Μετά από έρευνες του Υπουργείου, το ποσοστό δυσλεξίας φάνηκε πως ανέρχεται στο 5%. Παλαιότερα που η ενημέρωση ήταν ελλιπής, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί θεωρούσαν ‘αδιάφορους’ ή ‘τεμπέληδες’ τους μαθητές εκείνους που είχαν δυσκολία στην ανάγνωση, στη γραφή, στη μνήμη ή στα μαθηματικά και δεν ασχολούνταν ιδιαίτερα μαζί τους.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της έγκαιρης διάγνωσης;

Εάν γίνει η διάγνωση έγκαιρα και από κάποιον ειδικό στις δυο πρώτες τάξεις του δημοτικού, το ποσοστό επιτυχίας στην αντιμετώπιση της δυσλεξίας είναι εξαιρετικά ομαλό.

Ποια είναι η επίδοση των μαθητών με δυσλεξία στα προφορικά;

Στις προφορικές εξετάσεις η επίδοσή τους είναι σαφώς καλύτερη από την εικόνα που παρουσιάζουν στα γραπτά τους.

Ποιοι θεραπευτές αναλαμβάνουν την δυσλεξία;

Η δυσλεξία εφόσον φυσικά υπάρχει μέσα από την έγκυρη διάγνωση της διεπιστημονικής ομάδας, υποστηρίζεται από διαφορετικές ειδικότητες, ανάλογα που το παιδί υπολείπεται. Κυρίως η ειδικότητα που αναλαμβάνει την συγκεκριμένη διαταραχή, είναι οι Δάσκαλοι που έχουν τελειώσει τις παιδαγωγικές σχολές της ειδικής αγωγής.