ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

 

 

     Η εργοθεραπεία είναι ένα επάγγελμα υγείας το οποίο πραγματεύεται την προαγωγή της υγείας καθώς και της καλής ποιότητας ζωής, μέσω στοχο-κατευθυνόμενων δραστηριοτήτων, αξιολόγησης και θεραπείας. Πρωταρχικός της στόχος είναι να κινητοποιήσει τα άτομα ώστε να συμμετάσχουν στις Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής [Δ.Κ.Ζ] . Οι εργοθεραπευτές διαθέτουν ευρύ εκπαιδευτικό φάσμα, το οποίο τους επιτρέπει να εργάζονται συνεργατικά με μεμονωμένα άτομα ή ομάδες, έτσι ώστε να τους βοηθήσουν να υπερκεράσουν περιορισμούς που προέκυψαν είτε από τραυματισμό είτε από ασθένεια είτε από ψυχολογικές ή συναισθηματικές δυσκολίες, καθώς και αναπτυξιακή καθυστέρηση ή τις επιπτώσεις των γηρατειών. Στόχος τους είναι να παράξουν βοήθεια σε κάθε άτομο, έτσι ώστε να περάσει από την εξάρτηση στην ανεξαρτησία, μεγιστοποιώντας την προσωπική παραγωγικότητα και την ποιότητα ζωής.

 

Εργοθεραπεία και παιδί

 

    Η εργοθεραπεία προσφέρει υποστήριξη, συμβουλευτική καθώς και αποκατάσταση σε παιδιά και τις οικογένειες τους, τα οποία παρουσιάζουν δυσκολίες σε διάφορους τομείς της λειτουργικότητάς τους. Οι εργοθεραπευτές που δουλεύουν με παιδιά εστιάζουν την προσοχή τους στη σχέση θεραπευτή – παιδιού, στους τομείς δραστηριοτήτων του παιδιού [αυτοφροντίδα, σχολική απόδοση, κοινωνικότητα, παιχνίδι] και τέλος σε μία πληθώρα εξωγενών και περιβαλλοντικών παραγόντων, οι οποίοι συμβάλλουν στη διαμόρφωση της ολοκληρωμένης εικόνας του παιδιού. Οι εργοθεραπευτές δουλεύουν με παιδιά που ενδέχεται να εμφανίζουν οποιαδήποτε ανικανότητα ή αναπηρία η οποία είναι σε θέση να επερεάζει την απόδοσή τους στις Δ.Κ.Ζ. Στον τομέα αυτό περιλαμβάνονται:

• Νευρολογικές αναπηρίες [ εγκεφαλική παράλυση]

• Ιατρικές, χειρουργικές και ορθοπεδικές καταστάσεις [ κατάγματα άνω άκρου,

εγκαύματα]

• Σωματικές αναπηρίες

• Αναπτυξιακή καθυστέρηση

• Αναπτυξιακές διαταραχές

• Μαθησιακές δυσκολίες

• Ψυχοκοινωνικά προβλήματα [ προβλήματα συμπεριφοράς, χρόνιες παθήσεις,

ψυχιατρικές διαταραχές] .

 

Επιπρόσθετα λειτουργούν σε συνεργασία με το παιδί, τους γονείς και το στενό οικογενειακό περιβάλλον, τον γιατρό, τον εκπαιδευτικό όπως και με τους άλλους επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με το παιδί. Ποιες είναι οι υπηρεσίες που προσφέρουν οι εργοθεραπευτές στα παιδιά; 

1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.

 Περιλαμβάνει αξιολόγηση των αναπτυξιακών και πρακτικών δεξιοτήτων και πώς αυτές σχετίζονται με το περιβάλλον στο σπίτι , στο σχολείο, στο παιχνίδι, ανιχνεύοντας την πρόοδο του παιδιού.

 

2. ΘΕΡΑΠΕΙΑ.

Παρέχουν θεραπευτικά προγράμματα τόσο στον κλινικό χώρο όσο και στο σπίτι, στοχεύοντας στη μεγιστοποίηση των δεξιοτήτων του παιδιού.

 

3. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

    Ο τομέας αυτός μπορεί να περιλαμβάνει γραπτές αναφορές προς το σχολείο του παιδιού και τις ιατρικές υπηρεσίες, στις οποίες υπάγεται, με στόχο την ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας που ασχολούνται με το παιδί σχετικά με την πρόοδο του αλλά και για την ανταλλαγή πληροφοριών με σκοπό την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των προβλημάτων του παιδιού. Πώς μπορεί η εργοθεραπεία να βοηθήσει το παιδί σας; Ένας εργοθεραπευτής μπορεί να βοηθήσει το παιδί και την οικογένεια του:

• Δίνοντας μια πιο κατανοητή και ολοκληρωμένη εικόνα για την κατάσταση του παιδιού και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει.

• Προτείνοντας μεθόδους μεγιστοποίησης της απόδοσης του παιδιού στον τομέα των Δραστηριοτήτων Καθημερινής Ζωής.

• Προάγοντας τις αντοχές του παιδιού καθώς και το επίπεδο αυτοεκτίμησης. 

Τέλος, οι εργοθεραπευτικές υπηρεσίες παρέχονται σε νοσοκομειακές μονάδες, κοινοτικές υπηρεσίες, ιδιωτικά κέντρα αποκατάστασης, σχολεία και γενικότερα σε χώρους αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού. 

 

 Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 26650 21186 και στο email: kivotosexelixis@yahoo.gr