Τι είναι η ψυχοκινητική καθυστέρηση

 

Γράφει ο Μανώλης Πανταζής, Λογοθεραπευτής, Κιβωτός Εξέλιξης

Η Ψυχοκινητική καθυστέρηση στα παιδιά σχετίζεται γενικά με σημαντική δυσλειτουργία ή ανωμαλία του κεντρικού νευρικού συστήματος. Ο όρος αναφέρεται ειδικά στην καθυστερημένη ανάπτυξη των γνωστικών δεξιοτήτων (όπως λόγος) και η καθυστερημένη ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων (όπως το περπάτημα).

Συμπτώματα

Παιδιά με ψυχοκινητική καθυστέρηση κινούνται, μιλούν και δρουν πιο αργά από το τυπικό. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει αργή ομιλία ή μεγάλες παύσεις πριν από την έναρξη ομιλίας, πολύ χρόνο για να διασχίσουν  ένα δωμάτιο ή να αργούν στο μάσημα της τροφής. Πρόσθετα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν:

  • αργές διαδικασίες σκέψης και μνήμης
  • δυσκολία με την αδρή και λεπτή κινητικότητα, όπως το περπάτημα, το γράψιμο, ή αυτοεξυπηρέτηση
  • οπτικοκινητικός συντονισμός
  • δυσκολίες στις χρονικές ακολουθίες, στην συμμετοχή σε συζητήσεις και υπολογισμό

Η ψυχοκινητική καθυστέρηση μπορεί να είναι σχετικά ήπια, μέτρια ή και σοβαρή.

Τι προκαλεί ψυχοκινητική καθυστέρηση;

Η ψυχοκινητική καθυστέρηση μπορεί να οφείλεται σε:

Ασφυξία  κατά τη γέννηση, αιμορραγία στον εγκέφαλο, σύνδρομο εύθραυστο Χ, νευρολογικές παθήσεις, σύνδρομα, ενδοκοιλιακή αιμορραγία, μηνιγγίτιδα, εγκεφαλίτιδα, κάκωση της κεφαλής.

Αντιμετώπιση

Πέρα από τα προγράμματα φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας, λογοθεραπείας  και ειδικής αγωγής, αυτά τα παιδιά μπορεί να χρειαστούν και φαρμακευτική αγωγή.