Υπηρεσίες Εργοθεραπείας

Η εργοθεραπεία παρέχει αξιολόγηση και θεραπεία σε βρέφη, παιδιά και ενήλικες με ειδικές δυσκολίες (κίνηση, αισθητηριακή επεξεργασία, μάθηση, αυτοεξυπηρέτηση, αντίληψη, παιχνίδι, και κοινωνικότητα) οι οποίες αλλοιώνουν την ικανότητα τους να λειτουργούν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους.

Ο στόχος των εργοθεραπευτών είναι η πρόληψη της δυσλειτουργίας, η συντήρηση και η ενίσχυση των ικανοτήτων, ώστε να μπορούν να δρουν με επιτυχία και αυτοδύναμα οι θεραπευόμενοι.