Οι σχιστίες είναι μια κατηγορία περιπτώσεων ατελούς σύγκλισης των ιστών της κεφαλής. Η χειλεογναθοϋπερωιοσχιστία είναι η ατελής σύγκλιση του χείλους, της γνάθου (ή φατνιακής απόφυσης) και της υπερώας. Μπορεί να παρουσιαστεί μεμονωμένα σε μία από τις ανατομικές περιοχές ή και σε συνδυασμό όλων των παραπάνω. Περίπου 1 στα 600 παιδιά εμφανίζει κάποια μορφή σχιστίας.

Πού μπορεί να οφείλεται

Ο λόγος που εμφανίζεται μία σχιστία δεν είναι σαφής όμως οι παράγοντες που προκαλούν την εμφάνιση της είναι οι κληρονομικοί, οι περιβαλλοντικοί και τα γενετικά σύνδρομα.

Προβλήματα που προκαλούν οι σχιστίες

  • Προβλήματα διατροφής
  • Προβλήματα στην ανάπτυξη
  • Προβλήματα ακοής
  • Προβλήματα λόγου και ομιλίας
  • Οδοντιατρικά προβλήματα
  • Ψυχολογικά προβλήματα

Αντιμετώπιση

Οι σχιστίες αντιμετωπίζονται αρχικά με μία ή και παραπάνω διορθωτικές επεμβάσεις και στη συνέχεια απαιτείται αντιμετώπιση από ένα σύνολο επιστημόνων που αποτελείται από:  γναθοχειρουργό, πλαστικό χειρουργό, παιδίατρο – αναπτυξιολόγο, λογοθεραπευτή, ψυχολόγο, οδοντίατρο, ορθοδοντικό, εργοθεραπευτή, ΩΡΛ, νοσηλευτή, κοινωνικό λειτουργό και ψυχολόγο ή παιδοψυχίατρο.